Fotozine “Žičani okidač” : ISSN 1334-0352 : s vama od 6. 6. 1998

fotozine
fotografija
druženja
prilozi
sitnine
prijavnica
nadimak:

lozinka:

upamti me
trenutno prisutni:

vijesti: godina 2022.: Kolovoz: vijest br. 2080

Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH – rok 16. rujan

[objava za medije: 29. Kolovoza 2022.][vijest pročitana 733 puta]

ulupuh.jpg

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti raspisuje: NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U: Sekciju za arhitekturu, Sekciju za fotografiju, Sekciju za grafički dizajn i vizualne komunikacije, Sekciju za produkt dizajn, Sekciju za kazališnu i filmsku umjetnost, Sekciju za keramiku, porculan i staklo, Sekciju za kiparstvo, Sekciju za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa, Sekciju za oblikovanje igračaka i lutaka, Sekciju za oblikovanje odijevanja, Sekciju za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita, Sekciju za restauratorska i oblikovno-fonička djela, Sekciju za tekstilno stvaralaštvo, Sekciju za vrtnu i pejzažnu arhitekturu, Studijska sekciju, Sekciju za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo te u Sekciju za multimediju i intermediju.

ROK ZA PRIJAVU 16. RUJAN 2022.

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Kandidati za redovno članstvo u ULUPUH-u dužni su pri kandidaturi ispuniti online Pristupnicu za redovno članstvo u udruzi ( https://form.jotform.com/222011993879060 ) te u Tajništvo ULUPUH-a, Preradovićeva 44, Zagreb, dostaviti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju, radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije (vidjeti Kriterije za prijem). Predaju se originali radova, izuzev tamo gdje to nije moguće (arhitektura, restauracija, kazališna umjetnost, multimedija, veći objekti (skulpture, produkt dizajn). Svi se materijali izuzev Pristupnice dostavljaju u fizičkom obliku. Iznimka su radovi izvorno nastali u digitalnom mediju (video, animirani film i sl) koje kandidati trebaju učitati na web (Youtube, Vimeo), s poveznicom putem koje im žiri može pristupiti online. Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije a u obzir će se uzeti i urednost i preglednost mape s dokumentacijom. Svi će se radovi i prateća dokumentacija po završetku postupka vratiti autorima.

Kandidati za redovno članstvo participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH, u iznosu od 400,00 kn. Participacija se ne vraća. Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 15. rujna 2022. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.

Online prijavnice će se zaprimati do 16. rujna do 16 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Upute i rokovi za prijavu dostupni su na https://drive.google.com/file/d/1-1LKtvQkBlTRqi9kABbhkBp6d3xKtBVJ/view.

Kriteriji za prijem dostupni su na https://drive.google.com/file/d/10eS6DuxeWkq7MABkRCdjv-M2hRivk0mE/view.

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti upitom na ulupuh@gmail.com


Umjetnički savjeti ULUPUH-ovih sekcija razmatraju i ocjenjuju radove kandidata i svoje prijedloge upućuju na razmatranje Umjetničkom savjetu ULUPUH-a. Umjetnički savjet ULUPUH-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo ULUPUH-a, što potvrđuje Upravni odbor ULUPUH-a. Odluke se kandidatima ne obrazlažu. Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se ne uzima u obzir ako se njome zadire u profesionalno mišljenje i kompetentnost rada Umjetničkog savjeta ULUPUH-a. Žalba se podnosi Upravnom odboru ULUPUH-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Upravni odbor će žalbu razmotriti na prvoj slijedećoj sjednici te odluku o istoj dostaviti kandidatu pismenim putem.


Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (www.ulupuh.hr) strukovna je udruga koja kontinuirano djeluje od 1950. godine i danas broji više od 1500 članova iz cijele Hrvatske. ULUPUH okuplja autore iz svih područja likovnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija, umjetnost multimedije i intermedije i sl. U okviru ULUPUH-a djeluje i Studijska sekcija, čiji članovi su istaknuti likovni kritičari i teoretičari vizualnih umjetnosti te kustosi koji djeluju institucionalno ili samostalno (free-lance). Izložbeni dio aktivnosti udruge u najvećoj se mjeri odvija u dvije matične galerije udruženja, koje djeluju u središtu Zagreba: u Galeriji ULUPUH u Ilici 13 / 1.kat (veći dio izložbenog programa) i u Galeriji Permanenta u Preradovićevoj 44/1 (manji dio programa). Tu se kroz godinu, unutar u prosjeku 20-tak izložbi, predstavljaju različite generacije autora, od studenata do doajena struke kojima se, u mjeri u kojoj to prostori galerija omogućuju, organiziraju sintezni retrospektivni pregledi životnog opusa ili bar njegova najreprezentativnijeg dijela. Veće projekte udruga realizira u partnerstvu s drugim galerijama i izložbenim prostorima u Zagrebu (Muzej Mimara, Lauba, Gliptoteka HAZU i dr.), kao i u drugim gradovima u Hrvatskoj i izvan nje. Među velike ULUPUH-ove projekte s najduljom tradicijom ubrajaju se ZGRAF – Međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, te Zagrebački salon, nacionalna smotra suvremene umjetnosti, svake tri godine posvećena primijenjenim umjetnostima i dizajnu.

Ciljevi ULUPUH-a su:

 • razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • zaštita djela primijenjenih umjetnosti i dizajna i autorskih prava svojih članova;
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj;
 • zaštita profesionalnog digniteta i unaprjeđivanje položaja umjetničkih profesija i njihovih nositelja u Hrvatskom društvu
 • unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno zaštita slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštita moralnog i kreativnog integriteta umjetnika te socijalna zaštita umjetnika.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a su:

 • sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih projekata iz područja primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti
 • poticanje međunarodnih likovnih aktivnosti u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu
 • osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti i dizajna
 • prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.


Redovni članovi ULUPUH-a

Stupanjem u ULUPUH redovni članovi stječu:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom;
 • pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • pravo predstavljanja na internetskim i FB stranicama ULUPUH-a;
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa;
 • člansku iskaznicu ULUPUH-a kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija).

Pored toga stječu prava i obaveze spram udruge:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i ULUPUH-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu (250,00 kn);
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Studenti-pripravnici u ULUPUH-u

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u internim natječajima i/ili natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • biti predstavljeni na Internet stranici ULUPUH-a imenom prezimenom i pripadajućim studijem, u kategoriji studenta-pripravnika u ULUPUH-u
 • biti informirani o aktivnostima ULUPUH-a;
 • obavještavati ULUPUH o svom umjetničkom djelovanju;
 • jednom godišnje Tajništvu ULUPUH-a dostaviti dokaz o studentskom statusu (presliku indeksa s redovno upisanom godinom ili potvrdu referade o studentskom statusu ili završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju);
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje struke i ULUPUH-a

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na Internet stranici ULUPUH-a. Naknada studenta-pripravnika iznosi 100,00 kn i potrebno ju je uplatiti unutar mjesec dana od datuma pristupanja udruzi.

site copyright © 1998.-2023. Janko Belaj / Fotozine "Žičani okidač"   [site powered by Zine V3 alpha 9.1]   .:korisnički ugovor / terms of use:. …& obavezno štivo!
built with bbedit Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))

Bla, bla, tri put Hura i O’Kej…